AMIS CRM MISAJSC

App Name (Nome App): AMIS CRM MISAJSC
Operating System (Sistema Operativo): iOS
Developer (Sviluppatore): MISA JSC
App Category (Categoria): Economia
Price (Prezzo): Free - Gratis 0

AMIS CRM MISAJSC là phần mềm quản trị bán hàng dành riêng cho nội bộ MISA. AMIS CRM MISAJSC đáp ứng các nghiệp vụ từ Marketing, Bán hàng, đến Hỗ trợ sau bán. Đây cũng là công cụ chính dành cho NVKD MISA sử dụng trong quá trình làm việc.
* Giao diện thân thiện, dễ dùng
Giao diện ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng đầy đủ tính năng cần thiết cho hoạt động bán hàng của MISA.
* Đáp ứng đầy đủ quy trình
AMIS CRM MISAJSC đã tuỳ chỉnh để đáp ứng theo quy trình bán hàng đặc thù của đội ngũ kinh doanh MISA, từ chào hàng, chăm sóc khách hàng, chốt đơn, đào tạo và chăm sóc sau bán để gia hạn/cập nhật.
* Quản lý dữ liệu khách hàng
Quản lý tập trung dữ liệu khách hàng, cho phép thêm mới, tìm kiếm, truy cập dữ liệu khách hàng dễ dàng. Theo dõi được lịch sử tương tác và chăm sóc khách hàng từ lúc tiếp cận cho đến khi trở thành khách hàng của MISA.
* Quản lý đơn hàng
Với AMIS CRM MISAJSC, người dùng có thể quản lý và theo dõi danh sách đơn hàng một cách tập trung. Dữ liệu đơn hàng được lưu trữ thông minh, an toàn, dễ dàng tra cứu và theo dõi tình trạng xử lý.
* Ghi nhận doanh số
Tự động ghi nhận doanh số cho nhân viên tham gia vào quá trình bán hàng theo vai trò tương ứng với mỗi đơn hàng được ghi nhận.
* Đa dạng báo cáo
Phần mềm cung cấp tức thời các biểu đồ, báo cáo phân tích về doanh số, cơ hội bán hàng, công nợ... giúp Ban lãnh đạo có những quyết định, chỉ đạo kịp thời trong điều hành.

Scarica su App StoreTutti i dati e le informazioni delle applicazioni sono state acquisite dai Feed RSS pubblici di Apple.