Bắc Trà My Smart

Sviluppatore: Viettel Information and Communications Technology solutions center
Categoria: Economia
Prezzo: Gratis

Ứng dụng Bắc Trà My Smart là sự kết hợp giữa việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp,.. gửi phản ánh về hành vi vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền cũng như cho các cơ quan chức năng nhanh chóng trong việc quản lý , theo dõi, xử lý phản ánh.
- Các chức năng ứng dụng:
+ Gửi phản ánh
+ Đăng ký, và quản lý tài khoản
+ Xử lý phản ánh
+ Trao đổi tương tác
+ Xem thông kê.
+ Xử lý công việc
+ Quản lý cảnh báo

Scarica su App Store