Ban Mai School Student

Sviluppatore: BUSMAP COMPANY LIMITED
Categoria: Istruzione
Prezzo: Gratis

Ứng dụng dành cho học sinh của trường Ban Mai, với các tính năng:
- Tham gia các khóa học
- Nhận thông tin bài giảng, tài liệu
- Gửi yêu cầu đến giáo viên
- Trao đổi, hỏi đáp

Scarica su App Store