Apportören SSRK

Sviluppatore: Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Categoria: News
Prezzo: Gratis

Apportören tidningen för Sveriges största specialklubb för jakthundraser.

Apportören är en medlemstidning som ska väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. Tidningen ska informera och sprida kunskap till våra medlemmar om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård. Tidningen ska också belysa de frågor som har ett betydande allmänt intresse för SSRKs medlemmar.

Scarica su App Store