CSDL hồ, đập tỉnh Bình Phước

App Name (Nome App): CSDL hồ, đập tỉnh Bình Phước
Operating System (Sistema Operativo): iOS
Developer (Sviluppatore): VIETNAM AUTOMATION AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
App Category (Categoria): Produttività
Price (Prezzo): Free - Gratis 0

- Cơ sở dữ liệu an toàn hồ đập của tỉnh Bình Phước
- Cung cấp số liệu quan trắc, cảnh báo theo số liệu dự báo
- Cung cấp thông tin hỗ trợ các đơn vị điều hành hồ đập
- Quản lý thông tin các công trình hồ chứa
- Thông tin vị trí các dự án trên nền bản đồ số

Scarica su App StoreTutti i dati e le informazioni delle applicazioni sono state acquisite dai Feed RSS pubblici di Apple.