CHIN2

Sviluppatore: business solution soft co., ltd.
Categoria: Shopping
Prezzo: Gratis

ให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมกับแอพร้านทอง ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและตรวจสอบธุรกรรมระหว่างร้านทองกับคุณให้ง่ายขึ้น
พบกับฟีเจอร์มากมายที่พร้อมทำให้คุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น
• เพิ่มความคุ้มค่า รู้เร็ว รู้ก่อน รู้ทัน กับหลากหลายโปรโมชั่น ทั้งลด ทั้งแถม กับสินค้าของร้าน
• เพิ่มความสะดวก สามารถเช็คยอดออม คะแนนสะสม และรายการขายฝากที่เราทำธุรกรรมกับทางร้าน
• ลดความยุ่งยาก สามารถดูความเคลื่อนไหวและประวัติ รายการขายฝาก, รายการซื้อสินค้า และออมทอง ได้ครบในแอพเดียว

Scarica su App StoreTutti i dati e le informazioni delle applicazioni sono state acquisite dai Feed RSS pubblici di Apple.