BEF HOME NETWORK

Sviluppatore: ATACK software, s.r.o.
Categoria: Stili e tendenze
Prezzo: Gratis

T-METER je prvním modulem ovládaným aplikací BEF HOME NETWORK. TMETER je chytrý krbový teploměr, který do aplikace BEF HOME NETWORK v reálném čase přenáší informaci o aktuální teplotě v topeništi. Když teplota spalování poklesne pod stanovenou mez, aplikace uživatele prostřednictvím notifikace upozorní na nutnost přiložit nové palivo. Není tedy nutné hlídat, zda krb nevyhasíná.

Aplikace vyšle upozornění o nutnosti přiložit až ve chvíli, kdy je palivo v topeništi spáleno a rozpadlo se do žhavých uhlíků. Díky stylu přikládání do žhavých uhlíků snižuje uživatel spotřebu dřeva a zároveň snižuje riziko přetopení krbové vložky.

Uživateli se v aplikaci rovněž zobrazuje záznam z posledních dvou hodin hoření v podobě grafu ukazujícího změny teploty. V samotné aplikaci uživatele o nutnosti přiložit informuje jednak pokles hodnot grafu pod vyznačenou mez, jednak změna barevného prostředí kolem hodnoty teploty z červené na modrou.

Scarica su App Store