ApaVital

Sviluppatore: ApaVital
Categoria: Utility
Prezzo: Gratis

Aplicația MyAccount ApaVital este destinată clienților ApaVital care au un contract de prestare servicii de apă și/sau servicii de canalizare încheiat cu ApaVital S.A.

În aplicația mobilă sunt disponibile următoarele facilități:
- evidența mai multor contracte asociate și a locurilor de consum aferente
- evidența facturilor și a consumului de apă (istoric index)
- transmiterea autocitirii indexului de contor
- plata în siguranță a facturilor emise
- evidența (istoricul) plăților
- setarea primirii facturii în format electronic/hârtie de către clienți
- setarea notificărilor de tip email primite
- raportarea incidentelor sesizate

Scarica su App Store