Avarn Security personalarm

Sviluppatore: Skygd
Categoria: Utility
Prezzo: Gratis

Avarn Security personalarm gir alenearbeidere og VIP personer som oppholder seg i utsatte situasjoner, en støtte og trygghet ved at de kan alarmere dersom de blir utsatt for trusler, skade eller annet som gjør at liv og helse er i fare.Ved å bruke denne person alarm appen så vil du raskt kunne sende et signal til Avarn Security alarmstasjon som raskt kan iverksette tiltak for å ivareta din sikkerhet. Personalarm appen aktiveres ved at brukeren holder inne Avarn Security knappen på låseskjermen på telefonen i 2 sekunder, eller at man bruker alarmknappen inne i appen på telefonen. Det finnes også en ekstern alarmknapp ( safeclick) som kobles til telefonen via blåtann delen på telefonen. Ved alarm så kobler alarm seg opp til Avarn Security sin alarmstasjon og en 2 veis samtale åpnes samt at gps posisjonen sender en posisjonsanvisning på hvor telefonen befinner seg. Avarn Security alarmstasjon vil da iverksette i henhold til på forhånd avtalt aksjonsinstruks. For å bruke denne personalarmappen så trenger du å inngå en avtale med Avarn Security hvor alle formaliteter inngås. Kontakt Avarn Security for mer informasjon på post@avarnssecurity.com

Scarica su App Store