Cát Tiên Trực Tuyến

Sviluppatore: Van Phong HDND & UBND Thanh Pho Bao Loc
Categoria: Utility
Prezzo: Gratis

Ứng dụng cung cấp thông tin quy hoạch lĩnh vực đất đai dành cho huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Ứng dụng được cập nhật thông tin theo quy định, quy chuẩn và được kiểm duyệt bởi các cơ quan chức năng, đảm bảo truyền tải thông tin chính thống và chính xác nhất đến người dân huyện Cát Tiên.

Ứng dụng gồm các chức năng chính :
- Tra cứu Quy hoạch sử dụng đất các phường xa thuộc huyện Cát Tiên.
- Tra cứu Quy định kiến trúc chỉ tiêu xây dựng các khu quy hoạch, khu dân cư thuộc huyện Cát Tiên
- Tra cứu thông tin giá đất thuộc huyện Cát Tiên
- Tra cứu Quy hoạch phân khu thuộc huyện Cát Tiên
- Tra cứu thông tin hồ sơ Cổng dịch vụ công UBND huyện Cát Tiên

Ngoài ra, ứng dụng cung cấp chức năng phản hồi/ phản ảnh từ người dân đến các đơn vị chức năng, cung cấp thông tin đường dây nóng (hot-line) để người dân tra cứu và liên hệ các đơn vị chức năng.

Ứng dụng được xây dựng và triển khai dựa trên sự chỉ đạo và cho phép từ UBND huyện Cát Tiên theo đề án "xây dựng thành phố thông minh" của UBND huyện Cát Tiên

* Chức năng phản hồi có sử dụng hình ảnh, vị trị của hình ảnh, vị trí gửi phản hồi để phân loại dữ liệu phản hồi và chọn lọc đơn vị tiếp nhận xử lý được chính xác nhất và nhanh nhất.

Scarica su App Store