Bedek IL

App Name: Bedek IL
Developer: Guy Dor
App Category: Business
Price: Free 0

Scarica su App Store

Bedek IL Warranty הינו שירות ייחודי בתחום הבדק של חברת איי פי גרופ ישראל – בדק באחריות בע"מ.
השירות המקצועי והחדשני ניתן באמצעות אפליקציית שירות אותה מספקת לדיירי הפרויקטים שלהם נרכש שירות הבדק של החברה. באפליקציה יכולים הדיירים לנהל את בקשות הבדק של נכסיהם, לפתוח בקשות שירות ולהמשיך לקבל עדכונים ולהתקשר מול Bedek IL Warranty עד לגמר הטיפול בבקשה.
בקשות השירות המתקבלות מהדיירים באפליקציה, מנוהלות במערכת חדשנית ומקיפה, אשר פותחה למטרה זו, ומתפעלת את השירות החל מהגדרת תיקוני הבדק ודרכי הטיפול הנכונות והמהירות ביותר ועד מתן שירות מקצועי ביותר.


Scarica su App StoreAll application data and information was acquired from Apple's public RSS Feeds.