Bunjamini Home

App Name: Bunjamini Home
Developer: Arben Lezi
App Category: Business
Price: Free 0

Scarica su App Store

Bunjamini Home është aplikacion i cili i mundëson klientëve zbritje gjatë pagesës në arkat e rrjetit të dyçaneve tona në Kosovë. Secili konsumatorë që blen produkte në dyçanet tona fizike, mund ta shkarkoj aplikacionin dhe të regjistrohet për të fituar zbritje.


Scarica su App StoreAll application data and information was acquired from Apple's public RSS Feeds.